АКРЕДИТАЦІЯ 2020-2021

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітніх програм

ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

СВО магістр із використанням технічних засобів відеозв’язку у Херсонському національному технічному університеті

ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

освітньої програми «Міжнародний бізнес»

СВО бакалавр із використанням технічних засобів відеозв’язку у Херсонському національному технічному університеті

ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

освітньо-наукової програми «Комп'ютерні науки»

третього рівня вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку у Херсонському національному технічному університеті