Головна

Освітній процес / До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

Відповідно до постанови КМУ України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Про затвердження порядку призначення і виплати стипендій», «Правил призначення академічних стипендій студентам ХНТУ» та отриманого обсягу стипендіального фонду, прийнято рішення стипендіальної комісії (протокол № 19 від 08.07.2021р.):

- академічні стипендії призначаються 45% студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням з врахуванням результатів успішності з кожної навчальної дисципліни літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року згідно рейтингу успішності по факультетам та курсам;

- право на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні мають студенти, які за всіма формами семестрового контролю (екзамени, заліки, захисти курсових робіт (проєктів), практик) отримали підсумкову оцінку не менше 90. Іх кількість не перевищує 15 % від загальної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету.

Рейтинг по курсам відповідного факультету можна переглянути за посиланням: