Головна

Наука / Наукове визнання

Наукове визнання

Кафедра вищої математики і математичного моделювання

Бардачов

Юрій Миколайович

д.т.н., професор

почесні звання: Заслужений діяч науки і техніки України; почесний доктор Харківського державного університету радіоелектроніки; почесний професор Херсонського державного аграрного університету, почесний запрошений професор Інституту бізнесу Нью-Порта (США)

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України», Орден «За трудові досягнення» IV ступеня та диплом Міжнародного відкритого Рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна», срібна медаль «Незалежність України» та диплом Міжнародного відкритого Рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна», Знак Ордена «Святий Дмитро Солунський» ІV ступеня з присвоєнням титулу: «Воїн Ордена «Святий Дмитро Солунський» та грамота Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна», Георгіївська медаль «Честь. Слава. Труд» ІV ступеня та диплом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота Фортуна», Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», Почесний знак Федерації професійних спілок України «За розвиток соціального партнерства», Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом», Відзнака Президії Національної академії наук України «За підготовку наукової зміни», Орден-хрест УПЦ КП «Святий рівноапостольний князь Володимир» ІІІ ступеня, Почесна грамота Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти, багаторічну плідну науково-педагогічну роботу та активну громадську діяльність», Знак «Ушинський К.Д.» Академії педагогічних наук України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегій журналів «Проблеми інформаційних технологій», електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування», наукового журналу «Прикладні питання математичного моделювання»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованих вчених рад Д 67.052.01 та Д67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Тулученко

Галина Яківна

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесна грамота МОНУ

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії збірнику наукових праць Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького «Сучасні проблеми моделювання»; член редколегії журналу «Прикладні питання математичного моделювання» Херсонського національного технічного університету

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 при Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара; член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Маломуж

Тетяна Василівна

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «Василь Сухомлинський», Почесна грамота МОНУ

Литвиненко

Олена Іванівна

к.т.н., доцент

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії наукового журналу «Прикладні питання математичного моделювання»

Астіоненко

Ігор Олександрович

к.ф.-м.н., доцент

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор наукового журналу «Прикладні питання математичного моделювання»

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Подяка МОНУ

Моісеєнко

Світлана Вікторівна

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Подяка МОНУ

Кафедра дизайну

Чепелюк

Олена Валеріївна

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України» № 75, 2019р., стипендіат Верховної Ради України для молодих вчених, 2012 р., Лауреат Премії Президента України для молодих вчених, свідоцтво № 642/2012 р.

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редакційної колегії наукового фахового журналу «Аrt and design» (мистецтвознавство, технічні науки), член редколегії наукового фахового видання "Вісник ХНТУ"

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06 при Київському національному університеті технологій та дизайну, член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

участь у роботі інших наукових організацій: член Науково-методичної комісії з культури і мистецтва (022 Дизайн) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, член робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України (022 Дизайн)

Білик

Анна Анатоліївна

кандидат мистецтвознавства (к. мист.), доцент

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: заступник головного редактора, відповідальна за випуск фахового журналу з мистецтвознавства та культурології «Аркадія» м. Одеса (з 2014 р. по 2016 р.); науковий редактор і упорядник колективних монографій з проблем мистецтва і культури за участю науковців із різних міст України

участь у роботі інших організацій: член Наукового товариства імені Шевченка, член Союзу театральних діячів України (автор монографій і статей з історії театру, театральної критики)

співпраця: з державним науково-виробничим підприємством «Картографія» як автор путівників: «Влюбись в Одессу» (2013, перевидання з доопрац. 2017 р.), «Влюбись в Херсонский край» (2015); з Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України; брала участь у колективних монографіях: «Український театр ХХ століття: Антологія вистав» (К., 2012. 944 с.); «Нариси з історії інонаціонального театру в Україні» (К., 2017. 976 с.)

дипломи за монографії Міжнародних і Всеукраїнських книжкових виставок і форумів: диплом Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» в номінації краще навчальне видання «Мистецтвознавство ХХ століття: хрестоматія-довідник» (2017); диплом Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» в номінації краще наукове видання «Театральная критика Одессы» (2018 р.); диплом Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» в номінації краще наукове видання «Театрально-драматична антреприза Одеси» (2019); диплом «Зеленой волны» (Одеса) в номінації краще науково-популярне видання «Театрально-драматична антреприза Одеси» (2019)

Степанян

Юрік Грантікович

професор

почесне звання: Заслужений діяч мистецтв України

участь у роботі інших організацій: член національної спілки художників України

Кафедра інформатики і комп’ютерних наук

Литвиненко

Володимир Іванович

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Заслужений діяч науки і техніки України, почесна грамота Херсонської обласної ради, Подяка Херсонської міської ради

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор наукового фахового видання «Вісник ХНТУ», член редколегій Міжвузівського збірника наукових праць «Системні технології» та міжнародного журналу «Informatics control Measurement in Economy and Environment Protection»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д.35.052.14 у Національному університеті «Львівська політехніка» та К41.052.08 в Одеському національному політехнічному університеті за спеціальністю «Системи та засоби штучного інтелекту»

участь у роботі інших наукових організацій: голова Громадської організації «Причорноморське науково-дослідне товариство», заступник голови комітету з інформаційних технологій обробки складних сигналів та штучного інтелекту Української Федерації Інформатики

участь у роботі інших організацій: секретар секції з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Наукової ради при голові Херсонської обласної ради

Новіков

Олександр Олександрович

д.х.н., професор

почесні звання: академік Академії прикладної радіоелектроніки України, Білорусії, Росії; член-кореспондент РАЕ; член Міжнародної академії Natural History (Велика Британія)

нагороди міжнародних організацій: Заслуженный деятель науки и образования России 2013; сертифікат РАЕ 01356; диплом РАЕ 01322 «Золотая кафедра России»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: відповідальний секретар редакції фахового журналу «Біомедична інженерія та електроніка»; член редколегії журналів «Біомедична інженерія» Національного технічного університету України «КПІ»; «Independent Journal

Management & Production» (Бразилія)

Новіков

Всеволод Олександрович

к.т.н., доцент

нагороди міжнародних організацій: Microsoft Azure Research Award CRM:0518114

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор фахового видання «Біомедична інженерія та електроніка», член редколегії журналу ISSN 2236-269X IJM&P

Кафедра програмних засобів і технологій

Шерстюк

Володимир Григорович

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: голова редколегії журналу «Проблеми інформаційних технологій», член редколегії журналів: «Вісник ХНТУ», «Прикладні питання математичного моделювання», «Науковий вісник ІФНТУНГ», Springer Nature Applied Science

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: заступник голови спеціалізованої вченої ради Д67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра філософії, політології та українознавства

Семенченко

Федір Григорович

д.політ.н., професор

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (м. Херсон), член редколегії журналу «Наукові праці. Політологія», (м. Миколаїв), член редакційної колегії наукового фахового видання «Проблеми міжнародних відносин», (м. Київ), член редакційної колегії наукового фахового видання «Юридичний бюлетень: Науковий журнал», (м. Одеса)

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили

Сусоров

Віктор Дмитрович

д.і.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки

Шандова

Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редакційної колегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра обліку, аудиту і оподаткування

Сарапіна

Ольга Андріївна

д.е.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України», кавалер ордена «Свята княгиня Ольга» (за рішенням ЦОШ Українського козацтва), грамота МОН України, Почесна грамота МОН України, Почесна грамота Херсонської обласної державної адміністрації, Почесна грамота Херсонської обласної ради

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра іноземних мов

Подвойська

Оксана Володимирівна

к.філол.н., доцент

участь в роботі інших наукових організацій: член Асоціації українських германістів

Стеценко

Наталя Миколаївна

к.пед.н., доцент

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії наукового журналу «Інноваційна педагогіка»

Байша

Кіра Миколаївна

к.пед.н., доцент

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії наукового журналу «Інноваційна педагогіка»

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Сідельникова

Лариса Петрівна

д.е.н., професор

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН: член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (2016-2018 рр.)

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.03 при Київському національному торговельно-економічному університету; член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Коваленко

Микола Андрійович

д.е.н., професор

почесні звання: член-кореспондент Української академії економічної кібернетики

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів: «Вісник ХНТУ»; «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації

Чурсіна

Людмила Андріївна

д.т.н., професор

почесні звання: заслужений працівник освіти України

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: медаль «Ветеран праці», нагрудний знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «За наукові досягнення», Почесна грамота Верховної ради України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів «Вісник ХНТУ», «Товарознавчий вісник» Луцького національного технічного університету, «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки»

участь у роботі спеціалізованих вчених рад: голова спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Тіхосова

Ганна Анатоліївна

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесна грамота Кабінету Міністрів України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів «Товарознавчий вісник» Луцького національного технічного університету, «Сільськогосподарські машини» Луцького національного технічного університету, Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки, "Вісник ХНТУ"

участь у роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Кузьміна

Тетяна Олегівна

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Подяка Міністерства освіти і науки України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів «Товарознавчий вісник» Луцького національного технічного університету, «Сільськогосподарські машини» Луцького національного технічного університету

участь у роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Клевцов

Костянтин Миколайович

д.т.н., професор

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «American Journal of Agriculture and Forestry»

участь у роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті, К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії

Кафедра експертизи, технології і дизайну текстилю

Закора

Оксана Василівна

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Подяка Міністерства освіти і науки України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Легка промисловість», член редколегії наукового фахового видання "Вісник ХНТУ"

Сумська

Ольга Петрівна

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Подяка Міністерства освіти і науки України; Honorary Credential «20th overseas talents program competition», Shaoxing Zhejiang, China, 2019

Расторгуєва

Марина Йосипівна

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Почесна грамота Управління освіти; Почесна грамота облради; Почесна грамота обладміністрації; Подяка Міністерства освіти і науки України

експерт: Державна служба якості освіти України з перевірки закладів вищої освіти

Рязанова

Олена Юріївна

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Подяка Міністерства освіти і науки України

Кафедра хімії, екології та безпеки життєдіяльності

Міщенко

Ганна Володимирівна

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: знак «За наукові досягнення»; нагрудний знак «Відмінник освіти України»; медаль «Ветеран труда» (18 липня 1986 р.); грамоти: Херсонського національного технічного університету, Херсонської обласної адміністрації, Південного наукового центру НАН і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону (20.05.05, 19.05.06); Міністерства освіти і науки України (№80809), подяка ВАК України (від 28.09.2004 р.) за вагомий внесок у підготовку і атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації.

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра харчових технологій

Валько

Микола Іванович

д.т.н., професор

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67 052 02 при Херсонському національному технічному університеті; член спеціалізованої вченої ради Д 26 058 06 при Національному університеті харчових технологій; член науково-методичної комісії 9 «Будівництво та технології» та підкомісії 181 «Харчові технології» МОН України з розробки національних стандартів освіти

Кафедра хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

Сарібєкова

Діана Георгіївна

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Заслужений діяч науки і техніки України; грамота МОН України, нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті;

Кулігін

Михайло Львович

д.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: подяка МОН України

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Гнідець

Василь Петрович

к.х.н., доцент

почесні звання: лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: бронзова медаль «Нюрнберг-2002»

Салєба

Людмила Володимирівна

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: грамота МОН України

Куник

Олександра Миколаївна

к.т.н., доцент

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: грамота Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»; рецензент журналу «Industrial Crops and Products» ISSN: 0926-6690 Runcang Sun

Повстяной

В’ячеслав Михайлович

к.х.н., доцент

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

Лопушинський

Іван Петрович

д.держ.упр., професор;

почесні звання: заслужений працівник освіти України, кавалер ордена «За заслуги», почесний громадянин міста Херсона

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор електронного наукового фахового видання Херсонського національного технічного університету «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»; член редакційної колегії наукового видання «Публічне управління та митне адміністрування» Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро); член редакційної колегії наукового журналу «Публічне управління та регіональний розвиток Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв); член редакційної колегії збірника наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» Київського міжнародного університету, член редколегії наукового фахового видання "Вісник ХНТУ"

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: Д 38.053.03 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили (м. Миколаїв) за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (до 31.12.2020); К 26.142.06 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ) за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (до 31.12.2020)

Плющ

Руслан Миколайович

д.держ.упр., доцент

участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (м. Херсон), член редколегії журналу «Публічне урядування» (Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, м. Київ)

Попович

Наталя Григорівна

д.держ.упр., доцент

участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (м. Херсон)

Малахова

Тетяна В'ячеславівна

д.держ.упр., доцент

участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (м. Херсон), член редколегії журналу «Публічне урядування» (Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, м. Київ)

Кафедра зовнішньоекономічної діяльності

Наумова

Лариса Миколаївна

д.е.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України», Грамота Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Подяка (Обласної або Херсонської) Торгово-промислової палати

Кафедра менеджменту, маркетингу і туризму

Савіна

Галина Григорівна

д.е.н., професор

почесні звання: академік Академії економічних наук України, академік Академії соціального управління України, Заслужений діяч науки і техніки України

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: почесні знаки МОН України «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: заступник головного редактора журналу «Вісник ХНТУ»; член редколегії науково-виробничого журналу «Бізнес-навігатор»; член редколегії журналу «Економісти» (Грузія)

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: голова спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті; член спеціалізованої вченої ради Д.70.052.01 при Хмельницькому національному університеті

Зайцева

Олена Іванівна

к.е.н., професор

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»; член редколегії міжнародного фахового науковометричного вісника Льотної академії «Економіка, менеджмент та право»; член редколегії наукового фахового видання «Вісник аграрної науки Причорномор’я»

офіційний експерт: Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Кафедра теорії і практики галузевого перекладу

Кудрявцева

Наталя Сергіївна

д.філол.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Fulbright Scholar Award (Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), Почесна грамота голови Херсонської обласної державної адміністрації

участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Ідеологія і політика»: випуск «Суперечливі імена: (пере-)іменування і топонімічна політика в постсоціалістичних країнах»

участь у роботі спеціалізованих вчених рад: запрошений член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 при Львівському національному університеті ім. Івана Франка

Кафедра автоматики, робототехніки і мехатроніки

Дмитрієв

Дмитро Олексійович

д.т.н., професор

почесне звання: член Громадської організації «Академія наук вищої освіти України»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті; член спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 при Одеському національному політехнічному університеті

Сошко

Олександр Іванович

д.т.н., професор

почесне звання: член академії наук технологічної кібернетики України

Костогриз

Олександр Петрович

д.т.н., професор

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

Рудакова

Ганна Володимирівна

д.т.н., професор

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редакційної колегії журналу «Вісник ХНТУ»; член редакційної колегії журналу «Методи та прилади контролю якості»; член редакційної колегії журналу «Прикладні питання математичного моделювання»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: голова спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті; член спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії

Марасанов

Володимир Васильович

д.т.н., професор

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редакційної колегії наукового видання «Проблеми інформаційних технологій»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад:член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Сис

В’ячеслав Борисович

д.т.н., професор

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра транспортних систем і технічного сервісу

Розов

Юрій Георгійович

д.т.н., професор

почесне звання: Заслужений діяч науки і техніки, Відмінник освіти

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: заст. гол. редактора наукового фахового журналу «Вісник ХНТУ», член редакційної колегії наукового видання «Проблеми інформаційних технологій», член редакційної колегії журналу «Прикладні питання математичного моделювання» Херсонського національного технічного університету

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті.

Кафедра енергетики, електротехніки і фізики

Баганов

Євген Олександрович

к.т.н., доцент

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів: Вісник ХНТУ, Біомедична інженерія та електроніка, Computer Science and Engineering (Україна); рецензент: «Applied Physics Research» (Canadian Center of Science and Education, Канада); «Solar energy» (офіційний журнал «International Solar Energy Society», видавництво Elsevier, Нідерланди)

Оновлено 19.02.2021