Головна

Наука / Наукова діяльність / Організації та ВНЗ України - партнери ХНТУ

Організації та ВНЗ України - партнери ХНТУ

№ п/п

Організація/Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін дії

Практичні результати від співробітництва

Ініціатор

1

2

3

4

5

6

1

ТОВ «ЦПК»

Підготовка та реалізація спільних заходів, проектів і програм

Меморандум про партнерство та співробітництво

25.08.2017-27.08.21

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науково-дослідницьких проектів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

2

Національний орган стандартизації ДП «Укр НДНЦ»

Забезпечення високого рівня наукових та науково-методичних розробок, якості підготовки фахівців

Меморандум про спільну наукову, науково-технічну і освітню діяльність

З 22.07.2018 року

Розробка та реалізація спільних планів, заходів, проектів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

3

Національний університет харчових технологій

Підвищення якості освіти, укріплення всебічних зв’язків між університетами, інтеграція у світових освітній та науковий простір

Договір про співдружність 15.04.2019-31.12.2024

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів

Кафедра харчових технологій

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

4

ХДЗ «Палада», м. Херсон

Підготовка та реалізація спільних заходів, проектів і програм

Меморандум про партнерство та співробітництво

27.12.2019- 28.12.2024

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науково-дослідницьких проектів

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки

5

Луцький національний технічний університет

Об’єднання зусиль у вирішенні проблем і завдань освітньої діяльності

Договір про науково-педагогічне співробітництво

з 30.03.2020 р.

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів, стажування, рецензування наукових матеріалів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

6

Полтавський університет економіки і торгівлі

Науково-методична, організаційно-методична та інша співпраця сторін

Договір про партнерство і співпрацю

з 16.04.2020-16.04.2025

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

7

Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації

Забезпечення високого рівня наукових та науково-методичних розробок, якості підготовки фахівців

Меморандум про партнерство та співробітництво 17.09.2020-01.09.2025

Професійна підготовка студентів за замовленням підприємства, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ХНТУ, розробка нуково-методичного матеріалу, організація та проведення різних видів практик

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

8

Національний природний парк «Нижньодніпровський»

Спільна діяльність в рамках науково-дослідницької, інформаційної, практичної діяльності

Угода про співпрацю 8.10.2020-9.10.2025

Розробка та реалізація спільних планів, заходів, проектів

Кафедра менеджменту, маркетингу і туризму

9

«Мурашина логістика», м. Дніпро

Спільна діяльність в рамках освітньої, інформаційної діяльності, підвищення кваліфікації наукових кадрів

Угода про співпрацю 26.11.2020-27.11.2025

Розробка та реалізація спільних планів, заходів, проектів

Кафедра менеджменту, маркетингу і туризму

10

ПП «Криниця», Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Інгулець

Наукове співробітництво

Договір ГД № 1/2020, 15.01.2020 р. по 30.06.2020 р.

Визначення економічної ефективності технологій переробки стебел соломи технічних конопель різних строків збирання

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

11

Черкаський державний технологічний університет

Партнерські стосунки в освітній та науковій діяльності

Договір про співробітництво

01.02.2021 -02.02.2026

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підтримка обміну студентами, ПВС, організація видання спільних збірників наукових праць

Кафедра Дизайну

12

Миколаївський національний аграрний університет

Освітньо-наукова діяльність

Договір від 03.02.2021 р.

Обмін інформацією, проведення спільних НТ заходів, академічна мобільність, стажування

Кафедра обліку і аудиту

13

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Науково-методична, організаційно-методична та інша співпраця сторін

Договір про партнерство і співпрацю

17.03.2021-17.03.2026

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

14

Херсонська торгово-промислова палата

Забезпечення високого рівня наукових та науково-методичних розробок, якості підготовки фахівців

Меморандум про партнерство та співпрацю з 08.06.2021

Професійна підготовка студентів за замовленням підприємства, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ХНТУ, розробка науково-методичного матеріалу, організація та проведення різних видів практик

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

15

Львівський торгово-економічний університет

Науково-методична, організаційно-методична та інша співпраця сторін

Договір про партнерство і співпрацю

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

16

ВАТ «Український інститут автобусо-тролейбусобудування», м. Львів

Освітньо-наукова діяльність

Угода про співпрацю

04.12.2019-31.12.2021 р.

Виконання науково-дослідних робіт

Кафедра зовнішньоекономічної діяльності

17

Херсонський державний університет

Освітньо-наукова діяльність

Договір від 24.02.2021 р.

Виконання науково-дослідних робіт

Кафедра хімії, екології та безпеки життєдіяльності

18

Державний університет «Одеська політехніка»

Освітньо-наукова діяльність

Договір від 20.05.2021 р.

Проведення спільних конференцій

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

19

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Освітньо-наукова діяльність

Договір від 15 травня 2021

Виконання науково-дослідних робіт, проведення спільних конференцій

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

20

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Освітньо-наукова діяльність

Договір про співробітництво

2021-2025 н.р.

Спільні наукові проєкти, організація спільних наукових заходів, науково-дослідні роботи

Херсонський національний технічний університет

21

Одеський національний економічний університет

Освітньо-наукова діяльність

Угода про співпрацю

2021-2026 н.р.

Спільні наукові проєкти, організація спільних наукових заходів, науково-дослідні роботи

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки

22

Херсонська обласна державна адміністрація

ПАТ "ЧУМАК"

Науково-практичне співробітництво

Меморандум про співробітництво

22.07.2021 р.

Спільні форуми, семінари, інноваційні наукові проєкти, популяризація Херсонського регіону

Херсонський національний технічний університет

23

Міжнародна фундація науковців та освітян

Освітньо-наукова діяльність

Договір

22.03.2021 р.

Участь у міжнародних наукових проєктах, трансфер технологій, проведення міжнаролдних конференцій, вебінарів, круглих столів

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

24

Торгово-промислова палата

Освітньо-наукова діяльність

Меморандум

15.09.2021

Проведення науково-дослідних робіт за замовленням підприємства, спільні науково-технічні заходи

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

25

Департамент міського господарства Херсонської міської ради

Виконання науково-дослідної роботи

Договір №148 від 23.07.2021

Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних і тролейбусних маршрутах загального користування м.Херсон

Кафедра транспортних систем і технічного сервісу