Перелік спеціальностей та вступних випробувань

Галузь знань

Назва спеціальності

Назва освітньої програми (спеціалізація)

Термін навчання

Вступні випробування

Перелік

вступних випробувань

Вага

вступного випробування

Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

1. Економіка підприємства

2. Економічна безпека

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво торгівля та біржова діяльність

1. Якість, стандартизація та сертифікація продовольчих і непродовольчих товарів

2. Товарознавство та експертиза в митній справі

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови

( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

1. Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

2. Технології продуктів бродіння і виноробства

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

1. Експертиза текстильних матеріалів та виробів

2. Технології та дизайн тканин

3. Товарознавство, стандартизація та сертифікація виробів

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Дизайн

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

1. Програмна інженерія

2. Програмне забезпечення систем

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Консолідована інформація

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

12

Інформаційні технології

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Технології машинобудування

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

Матеріали і техніка в транспортній галузі

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

27

Транспорт

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, УПРАВЛІННЯ І БІЗНЕСУ

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

035. 041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

1. Бізнес-адміністрування

2. Логістика

3. Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

28

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1р 4м

1. Вступний іспит з іноземної мови ( для вступників на базі бакалавра обов’язкове складання ЄВІ)

0,3

100

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

28

Публічне управління та адміністрування

(Прийом держслужбовців, згіно Постанови КМУ від 29 липня 2009 р. №789 (зі змінами))

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1р 4м

1. Іноземна мова

0,3

100

2. Основи економіки

0,7

100

3. Основи держави і права

4. Співбесіда з питань, що стосуються державного управління