Перелік документів

  • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) з додатком;
  • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ), складеного у 2020, 2021 або 2022 роках (для всіх спеціальностей), та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), складеного у рік вступу (тільки для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини») (крім випадків, передбачених Правилами прийому);
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови або єдиного фахового вступного випробування (за наявності);
  • копія документу, що посвідчує особу та громадянство;
  • копія документу про реєстрацію місця проживання (копія витягу з Єдиного державного реєстру про реєстрацію особи або довідки про реєстрацію місця проживання за формою 13);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) (юнакам);
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • 2 конверти з маркою;
  • паперова папка "Справа".

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами приймальна комісія.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.