Освітньо-професійні програми

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціальність 035 Філологія

Спеціальність 051 Економіка

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 075 Маркетинг

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціальність 132 Матеріалознавство

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціальність 163 Біомедична інженерія

Спеціальність 181 Харчові технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Спеціальність 242 Туризм

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування