Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою