Головна

Абітурієнту / Освітній центр «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» / Перелік спеціальностей та конкурсних предметів

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів та їх ваговий коефіцієнт для вступу на навчання до ХНТУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів

(за спрощеною системою)

Вага предметів

сертифікату ЗНОабо

вступних іспитів

Вага документу про

повну загальну

середню освіту

Вага балу за успішне

закінчення у рік вступу підготовчого відділення

ХНТУ згідно додатка № 2

Мінімальна кількість

балів для допуску

до участі в конкурсі

Код

Назва

Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

051

Економіка

(денна, заочна)

Економіка підприємства і бізнес-аналітика

Економічна безпека

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,25

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

071

Облік і оподаткування

(денна, заочна)

Облік і оподаткування

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,25

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

072

Фінанси, банківська справа та страхування

(денна, заочна)

Фінанси і кредит

Державна податкова та митна справа

Фінансова аналітика та біржові технології

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,25

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

Факультет інтегрованих технологій

076

Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

(денна)

Оптова, роздрібна та Інтернет-торгівля

Товарознавство і торговельне підприємництво

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,25

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

161

Хімічні технології та інженерія

(денна, заочна)

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

181

Харчові технології

(денна)

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Харчові технології

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

182

Технології легкої промисловості

Експертиза текстильних матеріалів та виробів (денна, заочна)

Стандартизація та сертифікація виробів

(денна)

Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

(денна, заочна)

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

Факультет інформаційних технологій та дизайну

022

Дизайн

(денна, заочна)

022.01 Графічний дизайн

022.02 Дизайн одягу (взуття)

022.03 Дизайн середовища

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,2

0,1

-

100

2. Математика

2. Історія України (ДПА)

0,2

   

100

3. Творчий конкурс: рисунок, живопис, композиція

3. Творчий конкурс: Рисунок, Живопис, Композиція

0,5

   

124

121

Інженерія програмного забезпечення

(денна, заочна)

Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

Програмування смарт-пристроїв та вбудованих систем

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,5

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,2

   

100

122

Комп'ютерні науки

(денна, заочна)

Комп'ютерні науки

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,4

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,3

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,2

   

100

123

Комп’ютерна інженерія

(денна, заочна)

Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,4

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,3

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,2

   

100

126

Інформаційні системи та технології

(денна, заочна)

Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,4

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,3

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,2

   

100

Факультет інженерії та транспорту

131

Прикладна механіка

(денна, заочна)

Прикладна механіка

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

133

Галузеве машинобудування

(денна, заочна)

Технічний сервіс у побутовому обслуговуванні та інженерний дизайн

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

141

Електроенергети- ка,електротехніка та електромеханіка

(денна, заочна)

Електротехніка та електротехнології

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,3

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,35

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,2

   

100

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

(денна, заочна)

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

274

Автомобільний транспорт

(денна, заочна)

Автомобільний транспорт

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(денна, заочна)

275.03 Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,3

   

100

Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

035

Філологія

(денна)

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

-

100

2. Іноземна мова*

2. Іноземна мова*

0,3

   

100

3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,25

   

100

073

Менеджмент

(денна, заочна)

Бізнес-

адміністрування

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент підприємницької діяльності

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,35

   

100

075

Маркетинг

(денна, заочна)

Маркетинг

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,35

   

100

242

Туризм

(денна, заочна)

Готельно- ресторанний сервіс

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

-

100

2. Іноземна мова*

2. Іноземна мова*

0,2

   

100

3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,35

   

100

281

Публічне управління та адміністрування

(денна, заочна)

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

-

100

2. Математика

2. Математика

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,35

   

100

292

Міжнародні економічні відносини

(денна, заочна)

Міжнародний бізнес

1. Українська мова і література

1. Українська мова (ДПА)

0,35

0,1

-

100

2. Математика

2. Іноземна мова*

0,2

   

100

3. Історія України або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

3. Історія України (ДПА)

0,35

   

100

                   

* – Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів для вступу на навчання до Економіко-технологічного технікуму ХНТУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Перелік конкурсних предметів

Перелік конкурсних предметів

(за спрощеною системою)

Код

Назва

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика

2. Математика

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика

2. Математика

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика

2. Математика

182

Технології легкої промисловості

Швейне виробництво

Виробництво та дизайн тканин і трикотажу

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика

2. Математика

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів для вступу на навчання до Економіко-технологічного технікуму ХНТУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Перелік конкурсних предметів

Перелік конкурсних предметів

(за спрощеною системою)

Код

Назва

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика або історія України або іноземна мова

2. Математика

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та

страхування

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика або історія України або іноземна мова

2. Математика

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика або історія України або іноземна мова

2. Математика

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика або історія України або іноземна мова

2. Математика

182

Технології легкої промисловості

Швейне виробництво

Виробництво та дизайн тканин і трикотажу

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика або історія України або іноземна мова

2. Математика