Перелік документів

Умови проведення конкурсу

Для вступників на навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, конкурсний бал обчислюється, як сума результату вступного іспиту зі спеціальності, презентації дослідницької пропозиції чи досягнення та іноземної мови з урахуванням вагових коефіцієнтів та додаткових балів за особливі успіхи.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто.

До заяви додаються такі документи:

  • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток до нього;
  • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
  • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см;
  • швидкозшивач картонний «Справа».

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.