Головна

Структура / Відділи / Відділ кадрів

Відділ кадрів

НАЧАЛЬНИК —

ТАНСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат технічних наук, доцент

Тел. (0552) 32-69-18, 39-37-58

e-mail: tanska.marina@kntu.net.ua

 

Заступник начальника —

КОЛЮЖИНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Тел. (0552) 32-69-19
e-mail: kolyuzhyna.olena@kntu.net.ua

 

Загальна інформація

Відділ кадрів створено у 1965 році, з метою дотримання у всіх підрозділах університету підбору кадрів по їх діловим якостям, виконання наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України і ректора ХНТУ, що стосуються підбору і розміщення кадрів.

Головні цілі і завдання відділу кадрів:

- підбір і розміщення кадрів разом з керівниками підрозділів ХНТУ за узгодженням з органами адміністративно-управлінського, інженерно-технічного, навчально-допоміжного і обслуговуючого персоналу, що входить у номенклатуру ректора.

- постійний ретельний аналіз руху кадрів;

- надання допомоги підрозділам університету в зміцненні трудової і виробничої дисципліни і дотриманні трудового законодавства;

- оформлення прийому, переміщень і звільнення працівників усіх категорій, що входять у номенклатуру ректора;

- підготовку документів на затвердження в посадах працівників, що входять у номенклатуру вищих органів;

- ведення особистих справ науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів ХНТУ;

- ведення персонального і статистичного обліку всіх категорій працівників ХНТУ по установлених формах;

- участь у тарифікаційній комісії і підготовці проектів наказів про встановлення посадових окладів відповідно до науково-педагогічного стажу, а також числення загального і безперервного стажу працівникам для встановлення розмірів допомоги по соціальному страхуванню при тимчасовій непрацездатності та у випадку виходу на пенсію; науково-педагогічного стажу для виплат надбавок науково-педагогічним і педагогічним працівникам;

- участь у роботі комісії з атестації категорій працівників визначених переліком, згідно діючого законодавства;

- ведення і зберігання трудових книжок;

- видача посвідчень особи і довідок усім категоріям працівників;

- участь у роботі комісії з оформлення пенсійних документів

Список співробітників підрозділу:

1.

Тимошенко Ірина Адольфівна

старший інспектор

(по роботі з адміністративно-управлінським та обслуговуючим персоналом)

2.

Недоступ Лариса Сергіївна

старший інспектор

(по роботі зі студентами)

3.

Єрегіна Людмила Миколаївна

старший інспектор

(по роботі зі студентами та обслуговуючим персоналом)

4.

Казак Алла Валеріївна

старший інспектор

(по роботі з професорсько-викладацьким складом та навчально-допоміжним персоналом)

5.

Брижаха Ольга Іванівна

старший інспектор

(по роботі з професорсько-викладацьким складом та навчально-допоміжним персоналом)

6.

Форощук Тетяна Григорівна

старший інспектор

(по роботі з професорсько-викладацьким складом, навчально-допоміжним персоналом та науково-дослідному сектору)

7.

Орлова Любов Анатоліївна

фахівець по обліку та бронюванню військовозобов’язаних

8.

Молитвина Ірина Миколаївна

секретар-друкарка

 

Контакти:

Адреса: 73008, Бериславське шосе, 24, 1 навчальний корпус, кабінет 225
Телефони: (0552) 32-69-19

e-mail: viddil.kadriv@kntu.net.ua

Додаток - графік відпусток

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 ……… рік

Методичні роз'яснення щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру