Головна

Освітній процес / До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

Відповідно до постанови КМУ України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Про затвердження порядку призначення і виплати стипендій», Постанови КМУ від 01.09.2021 р. № 933 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 12.07.2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення», «Правил призначення академічних стипендій студентам ХНТУ», рішення Вченої ради ХНТУ від 21.12.2021 р. №4 прийнято рішення стипендіальної комісії (протокол № 8 від 14.01.2022 р.) щодо призначення академічних стипендій 40% студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням з урахуванням результатів успішності з кожної навчальної дисципліни зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року згідно рейтингу успішності по факультетам та курсам.

Право на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні мають студенти, які за всіма формами семестрового контролю (екзамени, заліки, захисти курсових робіт (проєктів), практик) отримали підсумкову оцінку не менше 90 балів.

У зв’язку із отриманням проєкту кошторису на 2022 рік та урахуванням наявного фінансового ресурсу стипендіальною комісією прийнято рішення (протокол № 8 від 14.01.2022 р.) встановити відсоток академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні на рівні 8,5 % від загальної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету.

Рейтинг по курсам відповідного факультету можна переглянути за посиланням.