Головна

Наука / Напрямки наукового розвитку / Перелік пріоритетних тематичних напрямів та розробок до 2015 року ХНТУ

Перелік пріоритетних тематичних напрямів та розробок до 2015 року ХНТУ

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь

3.1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій

Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Ф

Моделювання технологічних процесів промисловості.

Бардачов Ю.М., д.т.н., проф.

Розробка нових ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій опорядження текстильних матеріалів.

Сарібеков Г.С., д.т.н., проф.

Первинна переробка і розробка ресурсозберігаючих технологій на основі лляної сировини .

Чурсіна Л.А., д.т.н., проф.

Колоїдно-хімічні основи і технологія колорування текстильних матеріалів пігментами.

Міщенко Г.В., д.т.н., проф.

Синтез і дослідження хімічних перетворень нових гетероциклічних сполук та закономірностей зв’язку між хімічною структурою та їх практичною цінністю

Повстяной М.В., д.х.н., проф.

Управління економічними процесами в соціальній площині

Савіна Г. Г., д.е.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем

П

Автоматизовані інформаційні системи організаційного управління

Ходаков В.Є. д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості.

Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів

П

Первинна переробка і розробка ресурсозберігаючих технологій на основі лляної сировини .

Чурсіна Л.А., д.т.н., проф.

Розробка нових ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій опорядження текстильних матеріалів.

Сарібеков Г.С., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів

Створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва

П

Первинна переробка і розробка ресурсозберігаючих технологій на основі лляної сировини .

Чурсіна Л.А., д.т.н., проф.

Розробка нових ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій опорядження текстильних матеріалів.

Сарібеков Г.С., д.т.н., проф.

Колоїдно-хімічні основи і технологія колорування текстильних матеріалів пігментами.

Міщенко Г.В., д.т.н., проф.

Синтез і дослідження хімічних перетворень нових гетероциклічних сполук та закономірностей зв’язку між хімічною структурою та їх практичною цінністю.

Повстяной М.В., д.х.н., проф.

Моделювання технологічних процесів промисловості.

Бардачов Ю.М., д.т.н., проф.