Головна

Наука / Аспірантура та докторантура ХНТУ / ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ (ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ)

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ (ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#Text - про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 - вимоги до дисертації
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#n19 - документи для атестаційної справи доктора філософії
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF - порядок проведення експерименту з захисту докторів філософії

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2020-%D0%BF#Text - зміни до порядоку проведення експерименту з захисту докторів філософії