Країни-партнери

Діючі договора про міжнародне співробітництво

Країна-партнер
(за алфавітом)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін дії

Практичні результати від співробітництва

Білорусь

Витебский государственный технологический университет

Розвиток зв’язків у науковій, культурній і освітніх сферах

Угода про науково-освітянське співробітництво

15.03.2021-15.03.2026

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підтримка обміну студентами, ПВС, організація видання спільних збірників наукових праць

Білорусь

Барановичський державний університет

Розвиток двосторонньої співпраці у науково-дослідницькій, учбово-виховній та громадсько-культурній діяльності

Договір про двосторонню співпрацю

07.04.2018-07.04.2021

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів

Білорусь

УО «Белорусский государственный университет транспорта (Республика Белорусь)

Розвиток зв’язків у науковій, культурній і освітніх сферах

Угода про науково-освітянське співробітництво

15.12.2020 -15.12.2025

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підтримка обміну студентами, ПВС, організація видання спільних збірників наукових праць

Білорусь

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації

Здійснення спільних проектів у галузі освіти, культури, просвітницької та іншої громадської діяльності

Договір про співпрацю

26.05.2016 – на невизначений строк

Обмін учбово-методичною літературою, діючими учбовими планами, програмами, взаємна публікація статей, участь викладачем, вчених та студентів у конференціях

Білорусь

Білоруський державний аграрний технічний університет

Розвиток та закріплення взаємовигідної співпраці у галузі освіти, науки та додаткової освіти дорослих

Договір про співпрацю

03.04.2018-03.04.2023

Обмін досвідом у сфері освітньої та науково-дослідницькій діяльності, прийняття на підвищення кваліфікації та стажування робітників, обмін публікаціями, виконання спільних проектів

Білорусь

Полоцький державний університет

Спільна розробка учбових програм, академічна мобільність, спільна участь у міжнародних проектах

Договір про наміри з 1.01.2016 р. безстроково

Проведення спільних науково-технічних заходів

Болгарія

Варненський економічний університет

Адаптація якісної системи освіти та науки до міжнародних стандартів

Договір про співпрацю, безстроковий

Проведення конференцій, організація міжнародних публікацій з наукових досліджень, наукове стажування

Болгарія

Товариство з обмеженою відповідальністю ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АЛМАРИСС», «ЕВРО СЕРВИС КОНСУЛ» ЕООД

Реалізація спільних проектів щодо підвищення ефективності підготовки фахівців та науково-практичного співробітництва

Угода про співпрацю з 01.03.2021 р. - 01.03.2026 р.

Організація і проведення спільних міжнародних форумів, семінарів, обмін досвідом, надання взаємних інф.-консульт. Послуг, розробка та проведення спільних інноваційних проектів з зелених технологій, обмін делегаціями міжнародних представників організацій і фондів

Болгарія

Університет проф.д-р Асен Златаров

Реалізація спільних проектів щодо підвищення ефективності підготовки фахівців та науково-практичного співробітництва

Меморандум про співробітництво з 14.05.2021 р. - 14.05.2026 р.

Організація і проведення спільних міжнародних форумів, семінарів, обмін досвідом, надання взаємних інф.-консульт. Послуг, розробка та проведення спільних інноваційних проектів з зелених технологій, обмін делегаціями міжнародних представників організацій і фондів

Естонія

Талліннський університет прикладних наук

Координація спільних дій у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Ірландія

Національний університет Ірландії

Координація спільних дій у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Казахстан

Павлодарський державний педагогічний університет

Закріплення та розвиток співпраці у галузі освіти та наукових досліджень

Договір про співпрацю

04.02.2018-04.02.2023

Розробка і складання спільних освітніх програм, підвищення кваліфікації співробітників і науково-педагогічних кадрів, навчання магістрантів та докторантів, обмін досвідом

Казахстан

Некомерційне акціонерне товариство «Карагандинский индустриальный университет»

Спільне проведення заходів, спрямованих на розширення співпраці Сторін

Договір про співпрацю у науковій та освітній сферах

28.09.2020

безстроково

Обмін тематичною літературою, методичними посібниками, науковими публікаціями, підтримка обміну студентами, науково-педагогічними і науково-дослідницькими кадрами для участі у конференціях, семінарах, читання лекцій, підвищення кваліфікації, навчання

Казахстан

Карагандинський університет імені академіка Є.А.Букетова

Співпраця у галузі освіти і науки

Договір про співпрацю у науковій та освітній сферах

2021-2027 рр.

Обмін тематичною літературою, методичними посібниками, науковими публікаціями, підтримка обміну студентами, науково-педагогічними і науково-дослідницькими кадрами для участі у конференціях, семінарах, читання лекцій, підвищення кваліфікації, навчання, керівництво дисертаційними дослідженнями за ОП "Економіка"

Киргизька республіка

Киргизький національний університет ім.. Жусула Баласагіна

Спільне проведення заходів, спрямованих на розширення співпраці Сторін

Договір про співпрацю у науковій та освітній сферах

2014-2019 рр.

Обмін тематичною літературою, методичними посібниками, науковими публікаціями, підтримка обміну студентами, науково-педагогічними і науково-дослідницькими кадрами для участі у конференціях, семінарах, читання лекцій, підвищення кваліфікації, навчання

КНР

Дін’їн Закордонних Освітніх послуг Ко.

Визначення питань співробітництва з організації набору та навчання іноземних громадян між Університетом та Координатором набору

Угода про співпрацю з 15.03.2021 р.-15.03.2024 р.

Співробітництво з набору іноземних громадян на навчання

Латвія

Балтійська Міжнародна академія

Співпраця у галузі освіти і науки

Договір про співпрацю

18.12.2015-безстроково

Розробка і публікація спільної учбової, наукової і методичної літератури, наукових монографій, обмін студентами, спеціалістами

Литва

Балтійська організація виробників та переробників луб’яних культур

Створення нових технологій первинної та глибокої переробки луб'яних культур

Договір про науково-технічну співпрацю,
27.03.14-27.03.19

з пролонгацією на 5 років

Дослідження наданих зразків луб'яних культур

Македонія

Міжнародний університет «Візіон»

Розширення наукових можливостей та знань у галузях

Угода по науково-освітянське співробітництво,
24.11.17-24.11.22

Обмін літературою, публікаціями та інформаційними матеріалами

Нідерланди

Нідерландська Бізнес Академія (м. Бреда, Королівство Нідерланди)

Співпраця у галузі освіти і науки

Меморандум про співпрацю з 2021 р. бестроково

Організація спільних конференцій, обмін інформацією, проведення спільних дослідницьких робіт, спільне видання книг, академічна мобільність

Німеччина

Некомерційна організація «Aussiendler&Freundе e.V.»

Сучасні технології виробництва підприємств Німеччини

Угода про співпрацю,
16.11.17-16.11.18

безстроковий

Обмін матеріалами та науково-технічною інформацією

Польща

Краківська Академія ім. А. Фрича Моджевського

Обмін інформацією, досвідом та науковими кадрами

Договір про співпрацю, з 15.03.15 безстроковий

Участь у семінарах, конференціях, публікація статей

Польща

ТОВ «ЕКО Партнер»

Створення нових технологій первинної та глибокої переробки луб'яних культур

Договір про науково-технічну співпрацю,
28.03.14 – 31.12.19

безстроковий

Спільні дослідження з переробки льону олійного, участь у наукових заходах

Польща

ТОВ «MADEX»

Створення нових технологій первинної та глибокої переробки луб'яних культур

Договір про науково-технічну співпрацю,
28.03.14 – 31.12.19

безстроковий

Дослідження наданих зразків луб'яних культур

Польща

Поморська академія

Обмін науковими кадрами

Угода про співпрацю,
08.10.15-08.10.20

Проведення лекцій та короткострокових курсів протягом 1 семестру

Польща

Люблінська Політехніка

Зміцнення та розвиток наукових контактів на основі принципів партнерства та взаємної вигоди

Угода про співпрацю

безстроково

Проведення спільних досліджень з фундаментальних та прикладних проблем, обмін науковими працівниками з метою проведення досліджень, участь у наукових з’їздах

Польща

Університет Суспільних Наук

Координація спільних дій у наукових дослідженнях

Угода про співпрацю

безстроковий

Проведення науково-практичних конференцій, спільна розробка монографій, підручників, посібників

Польща

Яґеллонський університет

Координація спільних дій у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Польща

Варшавський економічний університет

Співпраця у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Португалія

Політехнічний інститут Коїмбра

Співпраця у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

США

Фонд цивільних досліджень та розвитку Сполучених Штатів Америки

Презентація та розповсюдження онлайн курсу з кібергігієни для студентів університету

Меморандум про взаєморозуміння

з 30.08.2021 р

Спільні програми та проєкти Україна - США нга підтримку можливостей з безпеки інформації та кібербезпеки, які можуть фінансуватись як спільно, так і в одностороньому порядку.