Головна

Міжнародна діяльність / Цілі та завдання міжнародної діяльності

Цілі та завдання міжнародної діяльності

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетів діяльності Херсонського національного технічного університету.

З 1.09.2020 р. функції з міжнародної діяльності у ХНТУ виконує відділ з навчально-наукової роботи і міжнародної діяльності.

Метою відділу є розробка та впровадження стратегії інтернаціоналізації, розширення й поглиблення міжнародних зв’язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

Головними завданнями міжнародної діяльності є:

 • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та науково-дослідницькими організаціями
 • встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав
 • допомога студентам та співробітникам університету в участі у міжнародних програмах
 • залучення до навчання іноземних студентів
 • запрошення на роботу викладачів, учених-дослідників із вузів інших країн
 • координація роботи факультетів та кафедр ХНТУ з підвищення ефективності міжнародних договірних відносин із закордонними партнерами
 • надання сервісних послуг щодо прийому закордонних фахівців і студентів у ХНТУ, а також відрядження за кордон науково-педагогічних, адміністративних працівників і студентів університету в рамках договірних відносин із вузами-партнерами або в рамках, виділених міжнародними організаціями грантів
 • організація мовної практики студентів за кордоном
 • організація мобільності наукового-педагогічного та адміністративного складу та студентів
 • підготовка, обробка, збір даних про міжнародні програми, фонди, донорські організації
 • пошук зарубіжних університетів-партнерів
 • прийом закордонних гостей та делегацій
 • реклама університету за кордоном
 • розробка і виконання інноваційних проектів
 • розробка та виконання міжнародних договорів
 • участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах
 • участь у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів
 • участь університету в міжнародних університетських та студентських асоціаціях

Савіна Галина Григорівна

д.е.н.,проф., проректор з наукової роботи

та міжнародних зв’язків

тел. (0552) 326-908

факс. (0552) 326-998

e-mail: savinagalina28@gmail.com

Savina Halyna

Doctor of Economics, Professor, Vice-Rector

for Research and International Relations

tel. (0552) 326-908

fax. (0552) 326-998

e-mail: savinagalina28@gmail.com

Вольвач Ірина Юріївна

к.е.н., доц., зав. відділу з навчально-наукової

роботи і міжнародної діяльності

тел. (0552) 326-907

факс. (0552) 326-998

e-mail: irina.volvach@gmail.com

Volvach Iryna

Ph.D., Assoc. Prof., Head Department

of Academic Research and International Activities

tel. (0552) 326-907

fax. (0552) 326-998

e-mail: irina.volvach@gmail.com