Реєстрація електронних кабінетів, порядок подання електронних заяв

До уваги вступників до МАГІСТРАТУРИ ХНТУ !

Порядок подання електронних заяв про вступ

Процедура подання заяв про вступ в електронній формі регулюється

Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році. (zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0501-20#Text)

Зазначений порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі та її розгляду закладом вищої освіти.

Заява в електронній формі (електронна заява) - це запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми. Заява містить відомості про обрані вступником заклади вищої (фахової передвищої) освіти та конкурсну пропозицію.

1. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/

Реєстрація електронних кабінетів вступників починається з 01 липня 2021р, а завантаження до електронних кабінетів заяв та документів починається з 15 липня 2021 року

2. Для вступу для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, під час реєстрації на сайті електронного вступу вступник має зазначити такі дані:

* адреса власної електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

* пароль для входу до особистого електронного кабінету;

* номер, РІN-код та рік отримання екзаменаційного квитка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ/ЕФВВ;

* серія та номер документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

* сертифікат ЗНО з іноземної мови ( 2020, 2021 р.).

3. Під час реєстрації електронного кабінету вступник надає згоду на оприлюднення результатів ЗНО/конкурсного бала та на публікацію інформації про подані заяви.

4. В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв'язку закладу освіти з вступником.

5. Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії у форматі pdf jpg) додатка до документа про освіту та кольорової фотокартки розміром 3х4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти.

6. У разі збігу даних вступника в Єдиній державній базі з питань освіти (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна година з моменту отримання відповідного повідомлення.

7. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад вищої освіти. У момент подання, електронній заяві присвоюється статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

8. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті.

9. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО» розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО.

10 За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів:

* «Зареєстровано у закладі освіти»;

* або «Потребує уточнення вступником» (всі статуси заяви вступника відображаються в особистому електронному кабінеті вступника та на сайті Вступ.ОСВІТА.UA).

11. При присвоєнні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» заклад вищої освіти зазначає час та місце проведення фахового вступного випробування. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.

12. При присвоєнні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» працівник закладу освіти зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».

13. Якщо вступника допущено до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої освіти на навчання за кошти державного бюджету, електронній заяві вступника присвоюється статус «Допущено до конкурсу».

14. Якщо вступника допущено до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої освіти на контракт, електронній заяві вступника присвоюється статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

15. Якщо вступнику відмовлено в участі у конкурсному відборі, електронній заяві встановлюється статус «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).

16. Всі статуси заяви вступника відображаються в особистому електронному кабінеті вступника та на сайті Інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA.

17. Після проведення конкурсного відбору у визначені строки, статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

18. Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним замовленням.

19. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

20. Вступник, електронній заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», зобов'язаний виконати вимоги до зарахування (подати оригінали документів до закладу освіти).

21. Після подання вступником оригіналів документів, статус електронної заяви вступника змінюється на «Включено до наказу (за кошти державного бюджету)» або «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» і керівник закладу вищої освіти видає наказ про зарахування на навчання такого вступника.

22. У разі невиконання вступником, електронній заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)», вимог щодо зарахування на навчання, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного бюджету)». За рішенням приймальної комісії закладу освіти статус електронної заяви «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

Публікація рейтингових списків вступників відбувається на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA»