Програми вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань зі спеціальностей:

Спеціальність 022 «Дизайн»:

Освітньо-професійна програма:

«Дизайн» (завантажити)

Спеціальність 035 «Філологія»:

Спеціалізація «035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»

Освітньо-професійна програма:

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»(завантажити)

Спеціальність 051 «Економіка»:

Освітньо-професійні програми:

«Економіка підприємства» (завантажити)

«Економічна безпека» (завантажити)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

Освітньо-професійна програма:

«Облік і оподаткування» (завантажити)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Освітньо-професійні програми:

«Фінанси і кредит» (завантажити)

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Освітньо-професійні програми:

«Менеджмент готельного і туристичного бізнесу» (завантажити);

«Логістика» (завантажити);

«Бізнес-адміністрування» (завантажити);

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (завантажити)

Спеціальність 075 «Маркетинг»:

Освітньо-професійна програма:

«Маркетинг» (завантажити)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:

Освітньо-професійна програма:

«Публічне управління та адміністрування» (завантажити)

«Програма з основ ЕКОНОМІКИ» (завантажити);

«Програма з основ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» (завантажити);

Співбесіди з питань, що стосуються ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (завантажити)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Освітньо-професійні програми:

«Якість, стандартизація та сертифікація продовольчих і непродовольчих товарів» (завантажити)

«Товарознавство та експертиза в митній справі»(завантажити)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

Освітньо-професійні програми:

«Програмне забезпечення систем» (завантажити)

«Програмна інженерія» (завантажити)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»:

Освітньо-професійні програми:

«Консолідована інформація» (завантажити)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

Освітньо-професійна програма:

«Комп'ютерні системи та мережі» (завантажити)

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»:

Освітньо-професійна програма:

«Інформаційні системи та технології» (завантажити)

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

Освітньо-професійна програма:

«Технології машинобудування» (завантажити)

Спеціальність 132 «Матеріалознавство»:

Освітньо-професійна програма:

«Матеріали і техніка в транспортній галузі» (завантажити)

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

Освітньо-професійна програма:

«Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» (завантажити)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Освітньо-професійна програма:

«Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» (завантажити)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Освітньо-професійні програма:

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (завантажити)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Освітньо-професійні програми:

«Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» (завантажити)

Спеціальність 181 «Харчові технології»:

Освітньо-професійні програми:

«Технології продуктів бродіння і виноробства» (завантажити)

«Технології зберігання, консервування та переробка плодів і овочів» (завантажити)

«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» (завантажити)

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:

Освітньо-професійні програми:

«Технології та дизайн тканин» (завантажити)

«Експертиза текстильних матеріалів та виробів» (завантажити)

«Товарознавство, стандартизація та сертифікація виробів» (завантажити)

Спеціальність 242 «Туризм»:

Освітньо-професійна програма:

«Туризм» (завантажити)

Спеціальність 275 «Транспортні технології( на автомобільному транспорті)»:

Спеціалізація: «275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Освітньо-професійна програма:

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (завантажити)

Програма вступного випробування з іноземної мови:

Англійська мова, Німецька мова,Французька мова (завантажити)