Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань при вступі на І курс (зі скороченим терміном навчання) або ІІ (ІІІ) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавр:
1. Вступні іспити для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, які вони проходять замість ЗНО, проводяться за програмами ЗНО:

2. Програми фахових вступних випробувань зі спеціальностей:

Спеціальність 022 «Дизайн»:

Освітньо-професійні програми: «Дизайн»; «Графічний дизайн»; «Дизайн одягу(взуття)»; «Дизайн середовища» (завантажити)

Спеціальність 051 «Економіка»:

Освітньо-професійна програма: «Економіка підприємства і бізнес аналітика» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Економічна безпека» (завантажити)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування» (завантажити)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Освітньо-професійна програма: «Фінанси і кредит» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Державна податкова та митна справа» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Фінансова аналітика та біржові технології» (завантажити)

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент готельного і туристичного бізнесу» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент підприємницької діяльності» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Логістика» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Бізнес-адміністрування» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (завантажити)

Спеціальність 075 «Маркетинг»:

Освітньо-професійна програма: «Маркетинг»(завантажити)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Освітньо-професійна програма: «Товарознавство і торговельне підприємництво» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Оптова, роздрібна та Інтернет-торгівля» (завантажити)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

Освітньо-професійна програма: «Програмна інженерія» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Програмне забезпечення систем» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Програмування смарт- пристроїв та вбудованих» (завантажити)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»:

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерні науки» (завантажити)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерна інженерія» (завантажити)

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»:

Освітньо-професійна програма: «Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами» (завантажити)

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

Освітньо-професійна програма: «Прикладна механіка» (завантажити)

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

Освітньо-професійна програма: «Технічний сервіс у побутовому обслуговуванні та інженерний дизайн» (завантажити)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Освітньо-професійна програма: «Електротехніка та електротехнології» (завантажити)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Освітньо-професійні програми: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ( завантажити)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Освітньо-професійна програма: «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» (завантажити)

Спеціальність 181 «Харчові технології»:

Освітньо-професійна програма: «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Харчові технології та інженерія» (завантажити)

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:

Освітньо-професійні програми: «Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів», «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Стандартизація та сертифікація виробів» (завантажити )

Спеціальність 242 «Туризм»:

Освітньо-професійна програма: «Готельно - ресторанний сервіс» (завантажити)

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»:

Освітньо-професійна програма: «Автомобільний транспорт» (завантажити)

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»:

Спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (завантажити)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:

Освітньо-професійна програма: «Публічне управління та адміністрування» (завантажити)

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»:

Освітньо-професійна програма: «Міжнародний бізнес» (завантажити)