Зміст підготовки за обраною спеціальністю (ОНП)

Спеціальність 051 Економіка

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 181 Харчові технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування